28 października 2020
Archiwum
Search
  Szukaj
Numer (Sygnatura) Temat Zamawiający Termin zakończenia Status
BZP/271/43/2020 Przebudowa i budowa ogólnodostępnych boisk do siatkówki plażowej działka nr 1139/2 w Myślenicach, obręb 0003
Gmina Myślenice
14 września 2020 godz. 09:20 Unieważniona
BZP/271/41/2020 Odbudowa zniszczonej drogi na dz. Nr 1327 w m. Bysina gmina Myślenice Etap I (w km 0+000 - 0+310)
Gmina Myślenice
11 sierpnia 2020 godz. 10:57 Zakończona
BZP/271/35/2020 Remont drogi rolnej "Dąbrowa" w miejscowości Droginia na długości 345mb.
Gmina Myślenice
22 lipca 2020 godz. 11:16 Zakończona
BZP/271/34/2020 Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho
Gmina Myślenice
Unieważniona
BZP/271/31/2020 Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Kniaziewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w Myślenicach
Gmina Myślenice
17 lipca 2020 godz. 10:59 Zakończona
BZP/271/29/2020 Remont drogi gminnej działkach nr 422/7, 422/25, 422/26 w miejscowości Trzmeśnia (na długości 200mb)
Gmina Myślenice
6 lipca 2020 godz. 09:42 Zakończona
BZP/271/28/2020 Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho
Gmina Myślenice
25 czerwca 2020 godz. 10:57 Zakończona
BZP/271/25/2020 Budowa drogi gminnej publicznej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, gmina Myślenice, powiat Myślenice
Gmina Myślenice
10 czerwca 2020 godz. 15:31 Zakończona
BZP/271/22/2020 Wykonanie instalacji gazu i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini
Gmina Myślenice
27 maja 2020 godz. 11:22 Zakończona
BZP/271/18/2020 Wykonanie instalacji gazu i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini
Gmina Myślenice
4 maja 2020 godz. 09:23 Zakończona
BZP/271/17/2020 Wykonanie instalacji gazu i kotłowni w budynku SP nr 3 w Myślenicach
Gmina Myślenice
30 kwietnia 2020 godz. 10:36 Zakończona
BZP/271/12/2020 Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Gmina Myślenice
24 marca 2020 godz. 14:56 Unieważniona
BZP/271/60/2019 Dostawa worków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2020
Gmina Myślenice
4 grudnia 2019 godz. 11:26 Zakończona
BZP/271/57/2019 Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice
Gmina Myślenice
2 grudnia 2019 godz. 13:32 Zakończona
BZP/271/51/2019 Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice
Gmina Myślenice
23 października 2019 godz. 09:59 Zakończona
loader