17 maja 2021
Archiwum
Search
  Szukaj
Numer (Sygnatura) Temat Zamawiający Termin zakończenia Status
BZP/271/63/2020 Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - Etap III
Gmina Myślenice
10 grudnia 2020 godz. 10:21 Zakończona
BZP/271/61/2020 Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice
Gmina Myślenice
4 grudnia 2020 godz. 14:28 Zakończona
BZP/271/58/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V - część 1
Gmina Myślenice
1 grudnia 2020 godz. 11:06 Zakończona
BZP/271/60/2020 Dostawa worków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2021
Gmina Myślenice
1 grudnia 2020 godz. 11:03 Zakończona
BZP/271/56/2020 Remont drogi gminnej na odcinku I - ul. Mostowa - w km od 0+000 do km 0+374,45, na odcinku II - ul. Daszyńskiego - w km od 0+374,45 do 0+812,70 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice
Gmina Myślenice
18 listopada 2020 godz. 14:16 Zakończona
BZP/271/55/2020 Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia
Gmina Myślenice
3 listopada 2020 godz. 10:21 Zakończona
BZP/271/54/2020 Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - Etap III
Gmina Myślenice
2 listopada 2020 godz. 09:58 Zakończona
BZP/271/53/2020 Modernizacja drogi położonej na dz. Nr 524 w m. Zasań gmina Myślenice
Gmina Myślenice
3 listopada 2020 godz. 09:22 Zakończona
BZP/271/52/2020 Przebudowa boiska sportowego na dz. Nr 120/9 , 161/8 w m. Myślenice
Gmina Myślenice
Unieważniona
BZP/271/43/2020 Przebudowa i budowa ogólnodostępnych boisk do siatkówki plażowej działka nr 1139/2 w Myślenicach, obręb 0003
Gmina Myślenice
14 września 2020 godz. 09:20 Unieważniona
BZP/271/41/2020 Odbudowa zniszczonej drogi na dz. Nr 1327 w m. Bysina gmina Myślenice Etap I (w km 0+000 - 0+310)
Gmina Myślenice
11 sierpnia 2020 godz. 10:57 Zakończona
BZP/271/35/2020 Remont drogi rolnej "Dąbrowa" w miejscowości Droginia na długości 345mb.
Gmina Myślenice
22 lipca 2020 godz. 11:16 Zakończona
BZP/271/34/2020 Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho
Gmina Myślenice
Unieważniona
BZP/271/31/2020 Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Kniaziewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w Myślenicach
Gmina Myślenice
17 lipca 2020 godz. 10:59 Zakończona
BZP/271/29/2020 Remont drogi gminnej działkach nr 422/7, 422/25, 422/26 w miejscowości Trzmeśnia (na długości 200mb)
Gmina Myślenice
6 lipca 2020 godz. 09:42 Zakończona
loader