19 maja 2024
Archiwum
Search
  Szukaj
Numer (Sygnatura) Temat Zamawiający Termin zakończenia Status
BZP/271/80/2020 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana stanowiąca zamówienie sektorowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Trzemeśnia – przysiółek Radlanki” w ramach którego są do wykonania zadania: „ Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1900/2, 1904, 1916, 1918/2, 1932/3, 1931/8, 1931/9, 1930/5, 1930/4, 1960/6, 1960/5, 1960/2, 1938/11, 1938/24, 1938/27, 1938/9, 1961/2, 1961/7, 1961/6 w m. Trzemeśnia, gm. Myślenice”
Gmina Myślenice
2 sierpnia 2021 godz. 13:52 Zakończona
BZP/271/79/2020 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana stanowiąca zamówienie sektorowe: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Głogoczów – przysiółek Jaworzna” w ramach którego są do wykonania zadania: „Budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów dla przysiółka: Jaworzna w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice - etap II” „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głogoczów dla przysiółka Jaworzna, na działkach nr: 712/5, 714/1, 716, 717/2, 717/6, 730, 732, 733, 735/3, 735/4, 735/7, 737/4, 742/6 w miejscowości Głogoczów”
Gmina Myślenice
30 lipca 2021 godz. 09:20 Zakończona
BZP/271/41-6/2021 Modernizacja drogi gminnej w m. Chełm gmina Myślenice km 0+000-0+447 (długość 447 mb)
Gmina Myślenice
29 czerwca 2021 godz. 09:48 Zakończona
BZP/271/41-5/2021 Modernizacja drogi gminnej położonej w miejscowości Trzemeśnia (Radlanki) w km 0+116 - 0+320 (etap I)
Gmina Myślenice
23 czerwca 2021 godz. 13:29 Zakończona
BZP/271/41-4/2021 Remont drogi rolnej zlokalizowanej na działce nr 248/17 w miejscowości Droginia na długości 270mb
Gmina Myślenice
23 czerwca 2021 godz. 10:10 Zakończona
BZP/271/41-3/2021 Remont drogi na działce nr 1855 w Głogoczowie i na działce nr 1244 w Krzyszkowicach (dług. 450m)
Gmina Myślenice
22 czerwca 2021 godz. 14:19 Zakończona
BZP/271/41 -2/2021 Remont drogi rolnej zlokalizowanej na działce nr 226 w Głogoczowie na długości 640mb
Gmina Myślenice
22 czerwca 2021 godz. 10:55 Zakończona
BZP/271/41-1/2021 Remont - modernizacja drogi gminnej nr 540281K położonej na dz. nr 1742, 1743 w miejscowości Krzyszkowice na dług. 512 mb (nawierzchnia asfaltowa grub. 5+4cm)
Gmina Myślenice
2 czerwca 2021 godz. 10:26 Zakończona
BZP/271/63/2020 Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - Etap III
Gmina Myślenice
10 grudnia 2020 godz. 10:21 Zakończona
BZP/271/61/2020 Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice
Gmina Myślenice
4 grudnia 2020 godz. 14:28 Zakończona
BZP/271/58/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V - część 1
Gmina Myślenice
1 grudnia 2020 godz. 11:06 Zakończona
BZP/271/60/2020 Dostawa worków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2021
Gmina Myślenice
1 grudnia 2020 godz. 11:03 Zakończona
BZP/271/56/2020 Remont drogi gminnej na odcinku I - ul. Mostowa - w km od 0+000 do km 0+374,45, na odcinku II - ul. Daszyńskiego - w km od 0+374,45 do 0+812,70 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice
Gmina Myślenice
18 listopada 2020 godz. 14:16 Zakończona
BZP/271/55/2020 Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia
Gmina Myślenice
3 listopada 2020 godz. 10:21 Zakończona
BZP/271/54/2020 Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - Etap III
Gmina Myślenice
2 listopada 2020 godz. 09:58 Zakończona
loader