24 lipca 2024

ELLIC
to platforma służąca
do prowadzenia

licytacji elektronicznych

Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu
Widok karty Wykonawcy - widok dla Zamawiającego
Status Oczekiwanie na otwarcie - widok dla Zamawiającego
Licytowanie - wygrywasz licytacje
ELLIC

Jakość

korzystaj z profesjonalnego narzędzia, zgodnego z ustawą "Prawo o zamówieniach publicznych"

Innowacyjność

działaj szybciej i efektywniej dzięki nowoczesnej platformie do licytacji elektronicznych


Bezpieczeństwo

czuj się bezpiecznie dzięki zastosowaniu HTTPS (szyfrowanej wersji protokołu HTTP)

Oszczędność

zaoszczędź nawet do 30% wartości zamówienia w stosunku do ofert tradycyjnych

Elektroniczne zamówienia publiczne to skuteczna metoda na poprawę efektywności i szybkości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy zachowaniu przejrzystości procedury i obniżeniu kosztów jej przeprowadzenia.


Cyfryzacja procedur przetargowych znacząco wpływa na oszczędności w budżecie Zamawiającego, który przy zastosowaniu licytacji będzie mógł uzyskać niższą, a tym samym korzystniejszą cenę zamawianych dostaw, usług czy robót budowlanych.

loader