28 października 2020
Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu
Temat
Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - Etap III
Status
Oczekiwanie na rozpoczęcie
Zamawiający
Nazwa Zamawiającego
Gmina Myślenice
Termin składania wniosków
23 października 2020 godz. 11:00
Termin otwarcia licytacji
poniedziałek, 2 listopada 2020 09:00:00
Numer (Sygnatura)
BZP/271/54/2020
Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 5 SIWZ.
W toku licytacji Wykonawcy podają w formularzu
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość całej oferty)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 Przedmioty licytacji
Numer Nazwa przedmiotu Ilość j.m.
1 Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - Etap II 1,000 kpl
Cena otwarcia
300 384,31
Cena oferty może przekroczyć cenę otwarcia
Rodzaj ceny
brutto
Stawka VAT
23 %
Waluta
PLN
Min. wartość postąpienia
2 000,00
Termin związania ofertą
30 dni
 Etapy licytacji
Numer Otwarcie Zamknięcie
Etap 1 2 listopada 2020 godz. 9:00 Czas bez postąpienia: 20 min.
loader