28 października 2020
Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu
Temat
Modernizacja drogi położonej na dz. Nr 524 w m. Zasań gmina Myślenice
Status
Oczekiwanie na rozpoczęcie
Zamawiający
Nazwa Zamawiającego
Gmina Myślenice
Termin składania wniosków
22 października 2020 godz. 11:00
Termin otwarcia licytacji
wtorek, 3 listopada 2020 09:00:00
Numer (Sygnatura)
BZP/271/53/2020
Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do ogłoszenia
W toku licytacji Wykonawcy podają w formularzu
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość całej oferty)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 Przedmioty licytacji
Cena otwarcia
190 000,00
Cena oferty może przekroczyć cenę otwarcia
Rodzaj ceny
brutto
Stawka VAT
23 %
Waluta
PLN
Min. wartość postąpienia
1 500,00
Termin związania ofertą
30 dni
 Etapy licytacji
Numer Otwarcie Zamknięcie
Etap 1 3 listopada 2020 godz. 9:00 Czas bez postąpienia: 20 min.
loader