28 października 2020
Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu
Temat
Przebudowa boiska sportowego na dz. Nr 120/9 , 161/8 w m. Myślenice
Status
Wysyłanie zaproszeń
Zamawiający
Nazwa Zamawiającego
Gmina Myślenice
Termin składania wniosków
22 października 2020 godz. 11:00
Termin otwarcia licytacji
Czas od dnia przekazania zaproszenia: 5 dni; godz. 09:00
Numer (Sygnatura)
BZP/271/52/2020
Opis przedmiotu zamówienia
Boisko do piłki nożnej o wymiarach 68x105-pole gry (68x108m. wraz ze strefa wybiegu). Boisko zlokalizowane będzie w miejscu istniejącej murawy piłkarskiej, z jej niewielkim poszerzeniem i wydłużeniem w stosunku do stanu istniejącego. Nawierzchnię boiska będzie stanowiła trawa naturalna. W ramach przygotowania nawierzchni boiska przewiduje się profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, rozścielenie ziemi urodzajnej, wysiew nawozów mineralnych oraz wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej. Powierzchnia boiska:7344m2 Przewiduje się pozostawienie 2 istniejących bramek stalowych, zlokalizowanych na terenie projektowanej inwestycji o wymiarach 732x244cm. Wykonanie częściowego drenażu pod nawierzchnią boiska składającego się z: drenaży ssący DN 100 ułożonych wzdłuż południowego, dłuższego boku boiska, o spadku w kierunkach wschodnim, w rozstawie 500cm. Dreny ssące połączone są z drenażem opaskowym zbierającym DN160. Projektowany system podłączony zostanie do istniejącej, przeznaczonej do wymiany studzienki na inwestowanym terenie. Wykonanie systemu nawadniania boiska poprzez system 12 zraszaczy, rozmieszczonych zgodnie z rys.szczegółowym. W ramach wykonania nawodnienia przewiduje się wykonanie rowów kablowych, ułożenie rur osłonowych, montaż pompy systemu nawadniania, podłączenie silników i przewodów, tablicy sterowniczej oraz tryskaczy. Projektuj się zraszacze impaktowe lub turbinowe z wbudowanymi elektrozaworam Przebieg nawadniania podzielony na 7 sekcji
W toku licytacji Wykonawcy podają w formularzu
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość całej oferty)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 Przedmioty licytacji
Cena otwarcia
299 913,00
Cena oferty może przekroczyć cenę otwarcia
Rodzaj ceny
brutto
Stawka VAT
23 %
Waluta
PLN
Min. wartość postąpienia
2 000,00
Termin związania ofertą
30 dni
 Etapy licytacji
Numer Otwarcie Zamknięcie
Etap 1 Czas od dnia przekazania zaproszenia: 5 dni; godz. 09:00 Czas bez postąpienia: 20 min.
loader