13 lipca 2020
Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu
Temat
Druku tygodnika „Gazeta Myślenicka”
Status
Wysyłanie zaproszeń
Zamawiający
Nazwa Zamawiającego
Gmina Myślenice
Termin składania wniosków
2 grudnia 2019 godz. 12:00
Termin otwarcia licytacji
12 grudnia 2019 godz. 9:00
Numer (Sygnatura)
MARG 1/2019|38b877c5-0ade-4d37-9436-38fd70d5b0c3
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku tygodnika „Gazeta Myślenicka” oraz dostarczenie wydrukowanych egzemplarzy wskazanym kolporterom, w tym: RUCH S.A., ul. Inwestycyjna 15, 41-208 Sosnowiec – 770 egz.; Kolporter Sp. z o.o. adres: ul. Ciepłownicza 37, 31-574 Kraków – 700 egz.; Garmond Press adres: ul. K. Makuszyńskiego 15, 31-752 Kraków - 530 egz. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - Format A3 - Papier offsetowy (gramatura 60g/m2) - Zadruk: 12 str. CMYK 4+4, - Druk z plików PDF (kompozyt) dostarczanych drogą elektroniczną, co poniedziałek do godz. 22.00, druk z poniedziałku na wtorek i przekazanie nakładu kolporterom do godz. 15.00 we wtorek, - Nakład: 2.000 szt. - Częstotliwość ukazywania się: tygodnik, dzień ukazania się w sprzedaży środa. - Przewidywana ilość wydań w 2020 roku – 48.
W toku licytacji Wykonawcy podają w formularzu
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość całej oferty)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 Przedmioty licytacji
Numer Nazwa przedmiotu Ilość j.m.
1 druku tygodnika „Gazeta Myślenicka” 48,000 wydań
Cena otwarcia
86 400,00
Cena oferty może przekroczyć cenę otwarcia
Rodzaj ceny
netto
Waluta
PLN
Min. wartość postąpienia
850,00
Termin związania ofertą
30 dni
 Etapy licytacji
Numer Otwarcie Zamknięcie
Etap 1 12 grudnia 2019 godz. 9:00 Czas bez postąpienia: 30 min.
loader